France-ioi-ejoi-Singapore-Georgia-medals-2020-epita-01